Meneerke van Buizegem: de saga

Image
Meneerke van Buizegem

„De oorspronkelijke eerste kerk van Edegem bevond zich op het grondgebied van Buizegem, een gehucht van het huidige Edegem. Toen deze kerk voor een paar honderd jaar afbrandde, eisten de bewoners van Edegem — het huidige centrum — dat de kerk zou opgebouwd worden te Edegem, omdat daar veel meer mensen woonden dan in Buizegem. Daar moet heel wat kabaal zijn gemaakt toen ter tijd tussen de mensen van Edegem en Buizegem, om de kerk te krijgen waar zij ze liefst zagen. Tenslotte hebben die van Edegem het pleit gewonnen want de nieuwe kerk, de huidige St. Antoniuskerk, werd opgetrokken te Edegem, tot grote verontwaardiging van de mensen van Buizegem. Hun verontwaardiging ging vooral uit naar Mijnheer van Buizegem, die de cijnshoeve „Buizegem’’ bewoonde, die af- hing van de kasteelheer van Cantincrode. Zij verweten Mijnheerke van Buizegem, dat hij hun belangen niet genoegzaam had verdedigd en dat hij de schuld was, dat de nieuwe kerk te Edegem werd opgetrokken. Om aan hun verontwaardiging lucht te geven, hebben zij een levensgrote aangeklede pop gemaakt die op een lange staak van ca. 10 m aangebracht en vervolgens in de hoogste boom van Buizegem geplaatst, zodat die pop boven huizen en bomen uitstak en van verre zichtbaar werd gedurende de ganse maand mei. De pop had een arm gestrekt en deze wees naar de plaats waar de kerk van Buizegem had gestaan. Door die pop werd de Heer van Buizegem aan de kaak gesteld en daarmede wilden die van Buizegem bedoelen, welk de houding van de heer van Buizegem moest zijn geweest en waar de kerk had moeten staan: dáár en nergens anders”