Over VZW 't Forum

Doel:

Het doel van de vereniging is het sociale netwerk in de wijk Buizegem te ondersteunen en de identiteit van de wijk vorm te geven in samenspraak en samenwerking met bewoners. Hiervoor neemt de v.z.w. eigen initiatieven en werkt samen met andere organisaties
De wijk Buizegem wordt begrensd door de Mechelsesteenweg en de Boniverlei en grenst in het zuiden aan Kontich.

Adres:

vzw 't Forum, Romeinse Put 97, 2650 Edegem
 

Ondernemingsnummer: 0473024557 - RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Raad van Bestuur:

  • Bernaerts Hans, voorzitter
  • Verrelst Wim, ondervoorzitter
  • Vergauwen Dirk, secretaris en penningmeester
  • De Moor Anne
  • Harding Ton
  • Vergauwen Maarten

Contact:

Bernaerts Hans
hans@tforum.be
0472 76 32 24

Vergauwen Dirk
dirk@tforum.be
0475 45 34 28