info avond HOPLR

info avond HOPLR

Datum

Gezien de heersende coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen van de regeringen, zijn wij verplicht onze geplande activiteiten voor april en mei 2020 af te gelasten. De info avond Hoplr is dus uitgesteld naar nog te bepalen latere datum vermoedelijk september. Datum en programma nog aanpasbaar.

om 19u30

Bent u bekend met hoplr, een sociaal netwerk voor uw buurt?

Door middel van dit netwerk kunnen buren elkaar beter leren kennen.

Men kan spullen of diensten uitwisselen, babysitters zoeken, buurtfeesten organiseren,

inbraakpogingen en eventueel verkeersproblemen melden. Ook de gemeente kan van

dit netwerk gebruik maken om haar burgers informatie te verschaffen, maar heeft geen

toegang tot het ledenbestand.

Hoplr is niet altijd door iedereen even gemakkelijk te gebruiken. Voor hen richten we

deze avond in met als doel het programma beter te leren kennen en de mogelijkheden

toe te lichten.

Alle leeftijdsgroepen zijn welkom. INKOM GRATIS.