Meneerke van Buizegem

Meneerke van Buizegem

Datum

Programma

17.30 uur

Inhuldiging van het Sint Goriksplein door het gemeentebestuur.

18.30 uur

Samenkomst van de stoet op het Sint-Goriksplein met Meneerke van Buizegem in Oldtimer, samen met de boogschuttersgilde, de kring voor heemkunde, trommels en klaroenen van de KSA, de notabelen en vooral de (al dan niet verklede) wijkbewoners.
De stoet trekt door de straten van de wijk om te eindigen aan ’t Forum.

19.30 uur

De vrijwilligers van vzw ’t Forum brengen in een toneeltje de (wan)daden van Meneerke van Buizegem tot leven. Met dank aan Leo van Tilborg (voorzitter Theaterwerkgroep Aorta) voor het schrijven van de tekst en voor het regisseren.
Dit brengt ons bij het vonnis en de ophanging van Meneerke van Buizegem.

Wie woont er het langst in Buizegem en wordt vanavond gevierd?

20.10 uur

Onder deskundige begeleiding van Bert en enkele voorzangeressen en -zangers zingen we samen op volle kracht swingende en beklijvende liedjes.
Dit jaar worden het hoofdzakelijk Nederlandstalige liedjes. Je kent de teksten niet van buiten? Wij ook niet. Daarom zijn er voor iedereen tekstboekjes.

Tijdens de pauze kan je genieten van een stuk taart, gratis aangeboden door vzw ’t Forum.
Voor de taart wel inschrijven in ’t Forum vóór 25 april.